logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči Naruči=
Krediti

Lombardni kredit, Partner banka

partner banaka logo
Osnovne informacije
Detaljne informacije
 • Maksimalna kamata n/a %
 • Minimalna kamata 10,17 %
 • Najveći rok 60 mjeseci
 • Jamci i depozit n/a
Dodatno

  Minimalni iznos kredita koji se odobrava je 10.000 HRK ili protuvrijednost u valutu, a najviše do: 95% iznosa kunskog depozita, 90% iznosa deviznog depozita u valuti EUR, USD ili CHF, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Banke na dan ugovaranja

  Maksimalan rok otplate kredita temeljem zaloga depozita je 60 mjeseci, uz uvjet da je depozit oročen na rok koji je mjesec dana duži od datuma dospijeća zadnjeg anuiteta ili dospijeća kredita u cijelosti

  Interkalarna kamatna stopa jednaka je redovnoj kamatnoj stopi, a obračunava se na iskorišteni iznos kredita od datuma korištenja do datuma stavljanja kredita u otplatu i naplaćuje se prilikom korištenja kredita

  Zatezna kamatna stopa utvrđuje se sukladno zakonu o obveznim odnosima, a obračunava se na dospjelu glavnicu, naknadu i troškove

Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2011, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh