logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči Naruči=

Za vozila

Odaberi banku:

Odaberi valutu:

Odaberi tip kredita:

Jamci i depozit:

Poredaj proizvode po:

Zagrebačka banka logo

Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

5000 EUR

Rok
otplate

60 mj

Minimalna kamata**

9,15 %

Kredit Mini Plus u EUR, Zagrebačka banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
n/a
Rok otplate
60 mj
Maksimalna kamata
n/a
Minimalna kamata**
9,15 %
 • Posebni uvjeti kredita za financiranje kupnje (bez upisa fiducija na vozilu): novih i rabljenih automobila, novih motocikala, skutera i četverokotača, novih traktora i motokultivatora
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 2,00% (minimalno 150 kn) od iznosa kredita
 • Trošak osiguranja tražbine po kreditu: 3,00% - obračunava se na iznos kredita

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

Zagrebačka banka logo

Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

38000 HRK

Rok
otplate

60 mj

Minimalna kamata**

9,20 %

Kredit Mini Plus u HRK, Zagrebačka banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
n/a
Rok otplate
60 mj
Maksimalna kamata
n/a
Minimalna kamata**
9,20 %
 • Posebni uvjeti kredita za financiranje kupnje (bez upisa fiducija na vozilu): novih i rabljenih automobila, novih motocikala, skutera i četverokotača, novih traktora i motokultivatora
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 2,00% (minimalno 150 kn) od iznosa kredita
 • Trošak osiguranja tražbine po kreditu: 3,00% - obračunava se na iznos kredita

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

Privredna banka Zagreb PBZ logo

Banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

25000 EUR

Rok
otplate

84 mj

Minimalna kamata**

8,31 %

Kredit za auto, PBZ

Naknada
n/a
Jamci i depozit
bez jamaca
Rok otplate
84 mj
Maksimalna kamata
8,64 %
Minimalna kamata**
8,31 %
 • Izbor načina otplate kredita u anuitetima ili uz "poseban obrok"
 • Izbor datuma otplate kredita (zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan)
 • Bez naknade za prijevremenu definitivnu ili djelomičnu otplatu kredita

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

Istarska kreditna banka

Banka:
Istarska kreditna banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

25000 EUR

Rok
otplate

84 mj

Minimalna kamata**

7,55 %

Kredit za kupnju automobila i ostalih motornih vozila, Istarska kreditna banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
bez depozita
Rok otplate
84 mj
Maksimalna kamata
9,11 %
Minimalna kamata**
7,55 %
 • Iznos kredita od EUR 1.500,00 do EUR 25.000,00
 • Rok otplate za nove automobile do 3 godine za kredite do EUR 2.500,00, do 7 godina za kredite preko EUR 2.500,00
 • Rok otplate za rabljene automobile do 3 godine za kredite do EUR 2.500,00, do 5 godina za kredite preko EUR 2.500,00
 • Kredit se može ostvariti bez depozita
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule
 • Način isplate: plaćanje po predračunu ili ugovoru

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

karlovacka banka

Banka:
Karlovačka banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

25000 EUR

Rok
otplate

84 mj

Minimalna kamata**

7,11 %

Kredit za kupnju motornog vozila, Karlovačka banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
bez jamaca
Rok otplate
84 mj
Maksimalna kamata
10,11 %
Minimalna kamata**
7,11 %
 • Rok otplate 18 - 84 mjeseci
 • Kamatna stopa 6,99% godišnja, promjenjiva za klijente
 • Kamatna stopa 7,99% godišnja, promjenjiva za neklijente
 • Kredit umanjen za iznos naknada i interkalarne kamate plasira se na račun dobavljača ili prodavatelja na osnovu ponude, predračuna, računa, a ostatak na račun korisnika kredita u Banci
 • Korisnik kredita je u obvezi iskoristiti iznos kredita najkasnije 30 dana od dana odobrenja kredita, u protivnom gubi pravo na kredit

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

kbzlogo

Banka:
Kreditna banka Zagreb d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

25000 EUR

Rok
otplate

84 mj

Minimalna kamata**

8,99 %

Kredit za kupnju vozila, Kreditna banka Zagreb

Naknada
n/a
Jamci i depozit
bez jamaca
Rok otplate
84 mj
Maksimalna kamata
10,08 %
Minimalna kamata**
8,99 %
 • VRSTA I NAMJENA KREDITA: Kredit sa valutnom klauzulom na EUR za kupnju novih i rabljenih vozila
 • Isplata i otplata kredita po srednjem tečaju iz tečajne liste Banke za EUR
 • Kredit se odobrava u iznosu od 2.500,00 EUR do 25.000,00 EUR, uz rok otplate do 84 mjeseca
 • Isplata odobrenog kredita obavlja se izravno na račun Prodavatelja
 • Tražitelj kredita može biti punoljetna fizička osoba, rezident, ne starija d 65 godina u trenutku redovnog dospijeća posljednje rate kredita

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

Zagrebačka banka logo

Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

25000 EUR

Rok
otplate

84 mj

Minimalna kamata**

8,20 %

Kredit za motorna vozila u EUR, Zagrebačka banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
n/a
Rok otplate
84 mj
Maksimalna kamata
n/a
Minimalna kamata**
8,20 %
 • Kod kupnje novog automobila, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za troškove ugradnje plina do 15.000 kuna
 • Kod kupnje motocikla ili skutera, u iznos kredita može se uključiti zaštitna oprema (kaciga, nosač kacige, zaštitno odijelo, čizme i rukavice), u vrijednosti do 30% maloprodajne cijene vozila koje se kreditira
 • Kod kupnje traktora, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što uključuje: priključno vozilo, traktorski priključak - zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, kada je dodatna oprema označena jedinstvenom oznakom (broj šasije, serijski broj)

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

Zagrebačka banka logo

Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

185000 HRK

Rok
otplate

84 mj

Minimalna kamata**

9,38 %

Kredit za motorna vozila, Zagrebačka banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
n/a
Rok otplate
84 mj
Maksimalna kamata
n/a
Minimalna kamata**
9,38 %
 • Kod kupnje novog automobila, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za troškove ugradnje plina do 15.000 kuna
 • Kod kupnje motocikla ili skutera, u iznos kredita može se uključiti zaštitna oprema (kaciga, nosač kacige, zaštitno odijelo, čizme i rukavice), u vrijednosti do 30% maloprodajne cijene vozila koje se kreditira
 • Kod kupnje traktora, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što uključuje: priključno vozilo, traktorski priključak - zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, kada je dodatna oprema označena jedinstvenom oznakom (broj šasije, serijski broj)

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

otp-banka

Banka:
OTP banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

25000 EUR

Rok
otplate

84 mj

Minimalna kamata**

9,63 %

Krediti za kupnju motornih vozila, OTP banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
bez jamaca
Rok otplate
84 mj
Maksimalna kamata
9,63 %
Minimalna kamata**
9,63 %
 • Korisnici kredita: svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca
 • Visina kredita: u protuvrijednosti od 1.000 do 25.000 eura za nova vozila i u protuvrijednosti od 1.000 do 15.000 eura za rabljena vozila
 • Nova vozila: nominalna 8,55% godišnje, uz valutnu klauzulu u EUR, promjenjiva; efektivna 9,63%
 • Rabljena vozila: nominalna 8,55% godišnje, uz valutnu klauzulu u EUR, promjenjiva; efektivna 9,63%
 • Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.06.2016. godine za valutu EUR iznosi 1,83% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope
 • Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke
 • Trošak odobravanja kredita: u visini 1,3% kredita, maksimalno 1.000,00 HRK, za korisnike paketa OTP Standard, OTP Internet i OTP Senior 50% niži trošak naknade, za korisnike paketa OTP Plus, bez troška naknade
 • Trošak odobravanja kredita može se platiti iz odobrenog kredita
 • Rok otplate: od 1 do 7 godina
 • Način korištenja: kredit se isplaćuje na račun prodavatelja
 • Način plaćanja u jednakim mjesečnim anuitetima i to: trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

Splitska banka logo

Banka:
SOCIETE GENERALE – Splitska banka d.d.
Tip kredita:
Za vozila

Maksimalni iznos*

35000 EUR

Rok
otplate

96 mj

Minimalna kamata**

6,48 %

Promotivni auto kredit EUR, Splitska banka

Naknada
n/a
Jamci i depozit
n/a
Rok otplate
96 mj
Maksimalna kamata
6,65 %
Minimalna kamata**
6,48 %
 • Iznos kredita: do 260.000 HRK/35.000 EUR
 • Rok otplate: od 24-84 mjeseci (ili do 96 mjeseci)
 • Kamatna stopa: od 3,99% (EKS od 6,48%**) fiksna za kredite u EUR
 • Naknada: 0,50%-2,50%, ovisno o valuti i vrsti kamatne stope
 • Naknada za upravljanje kreditom: od 0,07% do 0,10% mjesečno
 • Isplata kredita: na račun prodavatelja, uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju HNB na dan isplate
 • Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja
 • Maksimalna starost kupljenog vozila u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita može biti 12 godina pri čemu se starost vozila računa prema mjesecu proizvodnje i kalendarskoj godini
 • Na dan dospijeća zadnjeg anuiteta niti jedan sudionik kredita ne smije biti stariji od 72 godine (izuzev fiducijarnog dužnika)

* Najveći mogući, ovisi o kreditnoj sposobnosti
** Kamata vrijedi na najveći iznos i najduži rok

 • Odaberi stranicu:
Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2011, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh