logo
Krediti background Tarife Background Savjeti background Help i info background Krediti background Telekom background Savjeti background Help i info background button navigacija osnovno uvjeti uvjeti dodatno Naruči Naruči=

Dječja štednja

Odaberi banku:

Odaberi valutu štednje:

Odaberi tip štednje:

Odaberi vrstu kamate:
Promjenjiva Fiksna

Poredaj proizvode po:

otp-banka

Banka:
OTP banka d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

2,68 %

Maksimalna kamata**

3,80 %

 • Dječja planirana štednja je posebna vrsta oročene štednje mjesečnim uplatama na dječji štedni račun uz stimulativnu kamatnu stopu
 • Dječju planiranu štednju otvara zakonski zastupnik (roditelj) odnosno skrbnik u ime djeteta koje je vlasnik štednje, namijenjena je djeci do 15 godina
 • Iznos mjesečne uplate izabirete sami (najmanji iznos je protuvrijednost 15 eura)
 • Mjesečno možete uplaćivati u više navrata, sve se mjesečne uplate zbrajaju i ne smiju biti manje od ugovorom dogovorene uplate
 • Mjesečne uplate možete vršiti trajnim nalogom, putem gotovinskih uplata, prijenosom s prometnog računa ili kombinacijom istih
 • Datum izvršenja trajnog naloga birate sami
 • Kamatna stopa ovisi o zbroju ugovorenih mjesečnih uplata (ciljanom iznosu) koje će biti uplaćene kroz razdoblje oročenja, kao i ugovorenom roku oročenja.
 • Rokovi oročavanja su: 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 mjeseci, a valute: HRK, EUR i USD
 • Automatsko obnavljanje oročenja
 • Kod otvaranja dječje planirane štednje dijete dobiva svoju karticu, a zakonski zastupnik svoju karticu Dijete sa svojom karticom ne može obavljati isplate i prijenose već samo uplate
 • Zakonski zastupnik/skrbnik sa svojom karticom može obavljati sve transakcije

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

Raiffeisen Bank Logo

Banka:
Raiffeisen Bank d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

25 %

Minimalna kamata*

2,6 %

Maksimalna kamata**

5,15 %

 • RBA dječja premijska štednja je štednja uz mogućnost višekratnih uplata prema unaprijed ugovorenim redovnim frekvencijama uplata, a pored kamate ostvaruje se pravo na premiju u visini 25%
 • Svaka pojedina uplata na premijsku štednju ima svoju kamatnu stopu koja je određena preostalim rokom do dospijeća depozita i ukupnim iznosom sredstava depozita na dan pojedine naknadne uplate
 • Prilikom ugovaranja dječje premijske štednje obavezna je prva uplata, a pravo na priznavanje premije ovisi o urednosti ostalih uplata. Premija se obračunava istekom roka oročenja na iznos ukupno obračunate kamate

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

Privredna banka Zagreb PBZ logo

Banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

10 %

Minimalna kamata*

2,70 %

Maksimalna kamata**

3,78 %

 • Minimalni početni iznos štednje - 200,00 kuna, eventualne naknadne uplate zakonski zastupnici ( roditelji) /skrbnici ili bilo koja druga osoba uplaćuju u iznosima i u vrijeme kada im najviše odgovara
 • Mogućnost uplata trajnim nalogom, internet i mobilnim bankarstvom (PBZ 365 usluge) i drugim distribucijskim kanalima
 • Visina kamatne stope ovisi o iznosu štednje i roku oročenja, a ugovara se kao fiksna ili promjenjiva, ovisno o izabranom roku oročenja
 • Za vrijeme trajanja oročenja naknadnim uplatama iznos oročenja može prijeći u viši kamatni razred
 • Istekom ugovorenog roka Dječje štednje, Banka plaća i premiju na iznos ostvarene kamate
 • Raspolaganje štednim ulogom prije isteka ugovorenog roka oročenja

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

banka_kovanica_d_d_medium

Banka:
Banka Kovanica d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

4,5 %

Maksimalna kamata**

5,3 %

 • Ugovaratelj štednje nakon početne uplate na štednju može slobodnom dinamikom uplaćivati željeni iznos za vrijeme trajanja ugovora o dječjoj štednji Klinko
 • Štednja se isplaćuje na dan dospijeća prema sklopljenom ugovoru o dječjoj štednji Klinko
 • Isplata štednje vrši se na kunski/devizni a' vista račun koji se otvara kod ugovaranja štednje, na kojem sredstva mogu ostati sve do konačne isplate (ili novog oročenja)
 • Moguće je birati između dvije valute štednje: kuna i eura
 • Kamatne stope su fiksne za oročenja na 12 i 24 mjeseca, a promjenjive za duže rokove

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

hpb_logo

Banka:
Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB)
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

3,95 %

Maksimalna kamata**

4,00 %

 • HPB dječja štednja prvi je korak u osiguranju bolje i sigurnije budućnosti vašeg djeteta
 • Kod dječje štednje zakonski zastupnik (skrbnik) djeteta uplaćuje mjesečne, kunske ili devizne, novčane uloge na ime djeteta do njegove punoljetnosti
 • Rok oročenja od 1 g do 3 g
 • Ugovaranje kunske dječje štednje u svim poslovnicama banke i uredima Hrvatske pošte
 • Automatsko obnavljanje ugovora
 • Mogućnost uplata kao dar za prigodne datume (krštenja, rođendani...)

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

Podravksa banka logo

Banka:
Podravska banka d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

2,5 %

Maksimalna kamata**

3,5 %

 • Dječja štednja Mravac je vrsta kumulativne štednje koja se temelji na višekratnim uplatama na štedni račun tijekom trajanja oročenja. Štednja se otvara na dijete (osobe do 14 godina starosti)
 • Ugovara se u: kunama, kunama s valutnom klauzulom, devizama
 • Banka određuje minimalni iznos samo prve uplate i to za štednju: u kunama - 100,00 kn, u kunama s valutnom klauzulom - kunska protuvrijednost 15,00 EUR po srednjem tečaju HNB na dan uplate, u devizama - 15,00 EUR / 15,00 USD / protuvrijednost 100,00 kn po srednjem tečaju HNB za ostale valute
 • Visina daljnjih uplata nije uvjetovana od strane Banke
 • Kod otvaranja Dječje štednje Mravac, Podravska banka Vas nagrađuje prigodnim poklonom.

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

Zagrebačka banka logo

Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

4,00 %

Maksimalna kamata**

4,00 %

 • Dječji kunski štedni račun Pčelica mogu otvoriti djeca do navršene 12. godine života, uz jednog roditelja kao zakonskog zastupnika ili skrbnika
 • Svaki mali vlasnik računa i njegov zakonski zastupnik ili skrbnik - punoljetna osoba, dobivaju uza štedni račun karticu s likom Pčelice i osobni tajni broj
 • Otvaranjem dječjega štednog računa omogućujete djetetu štednju za buduće potrebe;
 • Štednjom uza zabavu i nagrade dijete od najranije dobi usmjeravate prema štednji i upravljanje novcem
 • Potičete razvoj djetetove odgovornosti
 • Učite dijete koristiti se karticom
 • Poklon bon Pčelica omogućuje poklon uplate na dječji štedni račun Pčelica vaših dragih mališana i odličan je dar za posebne prigode kao što su rođendani, blagdani, imendani, prolazak s odličnim uspjehom, i slično
 • Sredstvima na dječjem štednom računu raspolaže zakonski zastupnik/skrbnik uz predočenje identifikacijske isprave i kartice Pčelica u skladu s odredbama važećeg Obiteljskog zakona,sukladno dobi djeteta i definiranim iznosima

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

primorska logo

Banka:
Primorska banka d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

4,00 %

Maksimalna kamata**

4,00 %

 • Vlasnik štednog računa može biti dijete do 16 godina starosti, a račun otvara roditelj ili staratelj
 • Minimalni iznos depozita je 1.000,00 HRK/ 200 EUR/ 200 USD/ 200 CHF s mogućnošću višekratne uplate po jednom ugovoru o oročenju. Minimalni iznos uplate za povećanje depozita iznosi 100,00 HRK/ 20 EUR/ 20 USD/ 20 CHF
 • Raspolaganje kamatom, kao i štednim ulogom, po isteku oročenja

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

partner banaka logo

Banka:
Partner banka d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

4,00 %

Maksimalna kamata**

4,00 %

 • Dječja štednja Vjeverica je dječji štedni račun s mogućnošću štednje u kunama 4,60% promjenjivo, godišnje
 • Osnovna prednost ovakve vrste štednje je postupna i sigurna štednja, kao i izbor uplate sredstava na račun prema financijskim mogućnostima
 • Djecu će sigurno razveseliti kasica Vjeverica te drugi pokloni pri otvaranju računa i za svaku godinu štednje
 • Vjevericu mogu otvoriti djeca do navršene 18 godine života zastupana po zakonskom zastupniku ili skrbniku

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

karlovacka banka

Banka:
Karlovačka banka d.d.
Valuta:
Kunska - HRK

Premija
(godišnja)

n/a

Minimalna kamata*

3,50 %

Maksimalna kamata**

3,75 %

 • Minimalni iznos depozita u kunama: 100,00 kn
 • Iznos depozita može se u toku oročenja povećavati višekratnim uplatama
 • Kad iznos depozita naknadnim uplatama dosegne viši kamatni razred, primjenjuje se kamatna stopa postignutog razreda
 • Kamatna stopa postignutog razreda važeća je za cijeli obračunski mjesec
 • Ugovori se mogu zaključivati samo sa rezidentima i to do 18 godina starosti klijenta
 • Depoziti se mogu oročiti na rok preko 12, 24 i 36 mjeseci
 • Kamatna stopa je godišnja, fiksna, sukladno Odluci o kamatnim stopama
 • Depozitom i kamatom može se raspolagati po isteku roka oročenja

* Kamata na najmanji iznos i najkraći rok
** Kamata na najveći iznos i najduži rok

 • Odaberi stranicu:
Prijavi se na newsletter - obavijesti o najboljim uštedama i povoljnim proizvodima

Kontaktirajte nas:

Pitanja i informacije   |   Marketing   |   Admin

Novosti   |   Kontakt   |   Impressum   |   O nama

© 2011, Novac.net. Sva prava pridržana. Powered by DPN.
Na vrh